تجهیزات پزشکی وبیمارستانی

تجهیزات پزشکی وبیمارستانی

 

شرکت های مهم واردکننده وسازنده تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی

 

 • شرکت اکبریه

 • شرکت پارس ایده آل سیستم

 • شرکت آریا سیستم جم

سازمانی و اداری و خدماتی

سازمانی و اداری و خدماتی

مراکزدولت الکترونیک پلیس + 10، دفاتر امور مشترکین

 • نماینده مجلس شورای اسلامی کرج آقای عزیز اکبریان
 • مراکزدولت الکترو نیک پلیس + 10اهری سرهنگ مرادی
 • مراکزدولت الکترو نیک پلیس + 10چهارراه مصباح سرهنگ میرزایی
 • مراکزدولت ...

صنعتی و کارگاهی

صنعتی و کارگاهی

 • کارخانه میزان ساعت
 • کارخانه سیمان آبیک
 • کارخانه ایران یدک
 • کارخانه خودرو سازی رباط ماشین
 • کارخانجات گرمای جنوب
 • کارخانه گراد
 • شرکت فرانگر گیتی
 • شرکت آرتا فوم
 • شرکت وگ ایران
 • شرکت شایان شکلات
 • شرکت فل ...